KLIK

OGÓLNY PROGRAM

TURNUSULOGOPEDYCZNEGO

Ruszyły zapisy na kolejny TURNUS LOGOPEDYCZNY!

 

Turnus skierowany jest do dzieci z zaburzeniami  mowy na tle autyzmu, zespołu Downa, zespołu Aspergera, niedosłuchu, MPDz, wad wrodzonych i innych, w wieku od 3 do 9 roku życia.

Termin Turnusu Logopedycznego:

                 

organizatorzy:  Paulina grzybek, Beata gaber, Elżbieta Kud-Czupil

 

OFERTA:

-pobyt dziecka z rodzicem w Ośrodku 

-całodniowe wyżywienie rodzica i dziecka przez cały okres pobytu

-terapia logopedyczna indywidualna  

-terapia logopedyczna grupowa 

-logorytmika

-terapia zajęciowa

-bajka psychoedukacyjna połączona z masażem relaksacyjnym

-warsztaty psychologiczne dla rodziców.

 

 Program terapii zorientowanej na stymulację potencjału rozwojowego dziecka jest oparty na metodzie kompilacji różnych strategii terapeutycznych tworzących spójny model oddziaływań polisystemowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

 

najbliższy turnus 

 

 

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje:

Elżbieta Kud-Czupil 

tel.795-180-765

e-mail: turnus.logos.ek@gmail.com

 

turnusy, logopeda, neurologopeda, gabinet logopedyczny, Elżbieta Kud-Czupil,

TURNUSY

LOGOPEDYCZNE

 

elżbieta kud-Czupil 

neurologopeda

gabinet logopedyczny

Owczarska 30, wrocław

tel. 795-180-765