Miejsce: Szklarska poręba, hotel bornit

termin: 09-15.06.2019

Cena: 2800

 

OFERTA:

-pobyt dziecka z rodzicem w Ośrodku 

-całodniowe wyżywienie rodzica i dziecka przez cały okres pobytu

-terapia logopedyczna indywidualna  

-terapia logopedyczna grupowa 

-logorytmika

-terapia zajęciowa

-bajka psychoedukacyjna połączona z masażem relaksacyjnym

-warsztaty psychologiczne dla rodziców.

 

 Program terapii zorientowanej na stymulację potencjału rozwojowego dziecka jest oparty na metodzie kompilacji różnych strategii terapeutycznych tworzących spójny model oddziaływań polisystemowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

 

interferie.pl

Turnus w szklarskiej porębie

czerwiec 2019

 

 

elżbieta kud-Czupil 

neurologopeda

31 października 2018

gabinet logopedyczny

Owczarska 30, wrocław

tel. 795-180-765