Miejsce: szklarska poręba

 

Cena: 2500

 

OFERTA:

-pobyt dziecka z rodzicem w Ośrodku 

-całodniowe wyżywienie rodzica i dziecka przez cały okres pobytu

-terapia logopedyczna indywidualna  

-terapia logopedyczna grupowa 

-terapia psychologiczna w parach

-logorytmika

-terapia zajęciowa

-bajka psychoedukacyjna połączona z masażem relaksacyjnym

-warsztaty psychologiczne dla rodziców.

 

 Program terapii zorientowanej na stymulację potencjału rozwojowego dziecka jest oparty na metodzie kompilacji różnych strategii terapeutycznych tworzących spójny model oddziaływań polisystemowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

Turnus 
w Szklarskiej Porębie

turnus w górach

już za kilka dni startuje kolejny turnus

 

30 maja 2018

gabinet logopedyczny

Owczarska 30, wrocław

tel. 795-180-765

elżbieta kud-Czupil 

neurologopeda