Miejsce: Mrzeżyno, hotel alga activ

termin: 13-20.07.2019

Cena: 3900

 

OFERTA:

-pobyt dziecka z rodzicem w Ośrodku 

-całodniowe wyżywienie rodzica i dziecka przez cały okres pobytu

-terapia logopedyczna indywidualna  

-terapia logopedyczna grupowa 

-logorytmika

-terapia zajęciowa

-bajka psychoedukacyjna połączona z masażem relaksacyjnym

-warsztaty psychologiczne dla rodziców.

 

 Program terapii zorientowanej na stymulację potencjału rozwojowego dziecka jest oparty na metodzie kompilacji różnych strategii terapeutycznych tworzących spójny model oddziaływań polisystemowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

 

 

Turnus w Mrzeżynie

Lipiec 2019

Zapraszam na letni turnus nad morzem

 

elżbieta kud-Czupil 

neurologopeda

16 maja 2019

gabinet logopedyczny

Owczarska 30, wrocław

tel. 795-180-765