Oferta:

 

- wczesna interwencja logopedyczna: trening funkcji pokarmowych (nauka poboru pokarmu z łyżeczki, picia z otwartego kubka, trening odgryzania, gryzienia i żucia)

-terapia zaburzeń mowy w autyźmie, zespole Aspergera, w chorobach genetycznych, w upośledzeniu umysłowym różnego stopnia

 - terapia zaburzeń mowy u dzieci i  dorosłych z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja)

- konsultacje i diagnoza zaburzeń mowy

- terapia opóźnionego rozwoju mowy samoistnego i na tle różnorodnych uszkodzeń neurologicznych

- usuwanie wad wymowy:

     sygmatyzm – nieprawidłowa realizacja głosek [s, z, c, z; š, ž, č, ž; ś, ź, ć, ź]; 

     rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [r]; 

     kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [k]; 

     lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [l]; 

     gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [g]; 

     betacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [b]; 

     mowa bezdźwięczna – wymawianie głosek dźwięcznych jako ich bezdźwięczne odpowiedniki; 

     inne odchylenia od normy artykulacyjnej 

·  logopedia artystyczna (ćwiczenia dykcji, prawidłowego oddechu i fonacji)

·  zajęcia logorytmiczne

1 godz. zajęć 

110 zł

30 min. zajęć

60 zł

Cennik

wyślij zapytanie

gabinet logopedyczny

Owczarska 30, wrocław

tel. 795-180-765

elżbieta kud-Czupil 

neurologopeda