Logopeda, neurologopeda kliniczny

Elżbieta Kud-Czupil

neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, filolog polski, nauczyciel języka polskiego.

 

 Pracuję jako terapeuta mowy i myślenia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (samoistnym i na tle różnorodnych uszkodzeń neurologicznych); wyprowadzam wady wymowy u dzieci i młodzieży. 

Jestem certyfikowanym terapeutą metody K-Taping.

Prowadzę terapię neurologopedyczną osób z zespołem Downa, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Prowadzę terapię neurologopedyczną dorosłych z afazją w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych.

Prowadziłam zajęcia ogólnorozwojowe i logopedyczne dla dzieci we wrocławskiej pracowni terapeutycznej.

Prowadzę indywidualną terapię logopedyczną w prywatnym gabinecie „Logos”.

Ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskując tytuł:  NEUROLOGOPEDA KLINICZNY Z WCZESNĄ INTERWENCJĄ LOGOPEDYCZNĄ.

Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując tytuł LOGOPEDY.

Ukończyłam studia filologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując tytuł magistra filologii polskiej.

Ukończyłam Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza uzyskując uprawnienia nauczycielskie w zakresie nauczania języka polskiego.

Uczestniczyłam w II Szkoleniu Logopedycznym: Specyficzne aspekty zaburzeń mowy.

Uczestniczyłam w I Międzynarodowym Sympozjum Logopedycznym: Metoda Dyna-Lingua M. S. w leczeniu autyzmu.

Ukończyłam warsztaty: Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami, uzyskała certyfikat. 

Ukończyłam szkolenie: Praca z uczniem z zespołem Aspergera prowadzone przez dr Magdalenę Skotnicką, uzyskała certyfikat.

Uczestniczyłam i pomyślnie ukończyła Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne: Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej prowadzone przez dr Aleksandrę Ładę, uzyskała certyfikat.

Uczestniczyłam w Konferencji: "Dzieci z chorobami rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja".

Ukończyłam warsztaty szkoleniowe praktyczne na temat: "Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej" prowadzone przez dr Teresę Kaczan. 

Ukończyłam warsztaty "KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA".

Uczestniczyłam w sympozjum "Zaburzenia rozwoju mowy - wybrane metody diagnozy i terapii".

Uczestniczyłam w konferencji: "Dzieci z chorobami rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja. 

Wrodzone zaburzenia układu nerwowego".

Uczestniczyłam w szkoleniu: "Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole".

Ukończyłam szkolenie: "Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną  prof. Jagody Cieszyńskiej".

Ukończyłam szkolenie  "Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów" prowadzone przez prof. UŚ dr hab. Danutę Plutę-Wojciechowską.

Uczestniczyłam w warsztatach plastyczno-muzycznych zorganizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Uczestniczyłam w warsztatach muzyczno-teatralnych zorganizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Jestem wychowawcą placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ukończyłam kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Prywatnie jestem szczęśliwą matką małej Lenki.

mgr elżbieta

kud-Czupil

neurologopeda

Logopeda, neurologopeda kliniczny

TROCHĘ O MNIE

gabinet logopedyczny

Owczarska 30, wrocław

tel. 795-180-765

elżbieta kud-Czupil 

neurologopeda